Što je Bitcoin Halving i kako funkcionira? (2024)

12. 03. 2024. 13:54

Što je Bitcoin Halving i kako funkcionira? (2024)

Bitcoin Halving je proces u kojem se svake 4 godine prepolovi nagrada za rudarenje Bitcoin transakcija, odnosno broj novih BTC kriptovaluta koje ulaze u opticaj.

Bitcoin Halving je važan događaj koji se odvija u Bitcoin blockchain mreži.

U kripto zajednici Halving se promatra kao događaj koji prethodi razdoblju rasta cijene Bitcoina i ostalih kriptovaluta.

Upravo zato ga kripto entuzijasti smatraju najvažnijim događajem u kripto kalendaru.

Sljedeći Halving event trebao bi se dogoditi u travnju 2024. godine. Nakon toga, nagrada za potvrđeni blok transakcija smanjit će se s 6.25 BTC na 3.125 BTC.

Kako bi bolje razumjeli kako Bitcoin Halving funkcionira potrebno je vratiti se korak unazad i razumjeti način na koji funkcionira Bitcoin blockchain mreža.

Bitcoin blockchain - kako funkcioniraju transakcije?

Ako želite saznati sve detalje, bolje se upoznati s osnovama Bitcoina, i na koncu bolje razumjeti pozadinu Bitcoin Halvinga, pročitajte naš blog:

Što je Bitcoin: Uvod u blockchain tehnologiju

Okosnica Bitcoin blockchain mreže su tzv. nodes (najprecizniji hrvatski prijevod bi bio “čvor”).

Nodeovi (čvorovi) predstavljaju svako računalo koje koristi/pokreće Bitcoin mrežu. Svaki node ima vlastitu kopiju cjelokupne povijesti transakcija koje su se odvijale unutar mreže.

Budući da svaki node ima popis transakcija, zadatak mu je da odobri ili odbije svaku sljedeću transakciju (svaka transakcija se obrađuje individualno).

Kada se “napuni” jedan blok transakcija, node koji potvrdi točnost podataka i pogodi kriptografsku slagalicu kojom će se blok dodati na blockchain, poslat će obavijest ostalim nodeovima u mreži da je blok uspješno dodan.

Rudarenje Bitcoina

Rudarenje Bitcoina - osnovni pojmovi

Bitcoin rudarenje je proces uz pomoć kojeg se izdaju (generiraju) nove jedinice i provjeravaju nove transakcije u mreži.

U tom procesu, korisnici mreže “posuđuju snagu” vlastitog računala kako bi sudjelovali kao tzv. validatori koji će procesuirati i dodavati nove blokove transakcija na Bitcoin blockchain mreži.

Mehanizam koji Bitcoin koristi za potvrdu transakcija popularno se zove i Proof-of-Work (PoW).

Proof-of-Work (PoW) se prevodi kao “dokaz o radu”.

U procesu potvrde transakcija i dodavanja novog bloka transakcija računalo validatora ulaže energiju i vrijeme koji su potrebni za rješavanje kriptografske slagalice, čime se na na neki način dokazuje da je uložen određeni rad.

Za Proof-of-Work se često koristi i naziv rudarenje.

Naziv se zadržao i postao popularan u kripto zajednici jer analogija po kojoj se odvija dio procesa rudarenja metala se donekle može preslikati na proces potvrde transakcija i dodavanja novih blokova u blockchain.

Kako funkcionira Bitcoin rudarenje?

Jedan blok u Bitcoin blockchain mreži može primiti do 2000 transakcija.

Kada se blok primi otprilike 2000 transakcija, zatvara se i šalje u tzv. mining queue, odnosno u neku vrstu reda za čekanje.

Nakon toga, Bitcoin rudari (tj. njihova računala) se natječu i nastoje prvi pogoditi kombinaciju brojeva čija je vrijednost manja od jednog “hasha”.

Inače, hash je heksadecimalni broj koji sadrži sve šifrirane informacije prethodnih blokova.

Na ovaj način se potvrđuje legitimnost transakcija koje se odvijaju unutar mreže.

Sad kada imamo posložen kontekst, možemo prijeći na definiciju Bitcoin Halvinga.

Što je Bitcoin Halving i kako funkcionira?

Bitcoin Halving je unaprijed zakazan događaj u kojem se nagrada za rudarenje i provjeru novih blokova smanjuje za 50%.

Ovaj događaj je zapisan u kodu Bitcoin mreže. Prema njemu, nakon 210 000 obrađenih blokova, što odgovara vremenskom periodu od oko 4 godine, nagrada će se smanjiti upola.

Bitcoin Halving će se odvijati sve do 2140. godine, kada će BTC kriptovaluta dosegnuti 21 milijun jedinica u opticaju.

Nakon toga, rudari će nagradu dobiti od transakcijske naknade, koju će plaćati korisnici mreže.

Povijest Bitcoin Halvinga

Bitcoin Halving je oduvijek dio sustava Bitcoina. Naime, kad je Bitcoin počeo s radom 2009. godine, nagrada za rudare je iznosila čak 50 BTC.

Prvi Bitcoin Halving event dogodio se u studenom 2012. godine. Tada je nagrada od 50 BTC-a za rudare smanjena na 25 BTC.

Drugi Bitcoin Halving event nastupio je u srpnju 2016. godine. Nagrada za rudare smanjila se na 12,5 BTC.

U trećem Bitcoin Halving eventu, nagrada je prepolovljena na 6,25 BTC.

Grafički prikaz Bitcoin Halving evenata kroz godine
Grafički prikaz Bitcoin Halving evenata kroz godine

Zašto se Bitcoin Halving odvija svake četiri godine?

Razlog leži u algoritmu Bitcoina. I prije nego što je Bitcoin mreža počela s radom, utvrđeno je da će nakon što se u mreži obradi 210 000 blokova, nastupiti Bitcoin Halving.

Ako se uzme u obzir prosječno vrijeme od 10 minuta, koliko je potrebno za dodavanje novog bloka, dobije se razdoblje od oko 4 godine (vrijeme koje je potrebno da se obradi 210 000 blokova).

Kada će nastupiti sljedeći Bitcoin Halving?

Očekuje se da će se sljedeći Bitcoin Halving event dogoditi trećeg tjedna u travnju 2024. godine kada visina bloka (tj. ukupan broj blokova ikada kreiranih i uključenih u glavni blockchain) dosegne brojku od 840 000.

Nakon toga nagrada za rudare će se smanjiti s trenutnih 6.25 BTC na 3.125 BTC.

Zašto je Bitcoin Halving važan?

Kao što je već poznato, ukupan broj BTC kriptovaluta koji ikad može postojati u opticaju je 21 milijun.

To Bitcoin čini deflacijskim sredstvom, što je suprotno fiat valutama koje koristimo svakodnevno (ne postoji limit koji ograničava broj novih novčanica koje mogu uću u optjecaj).

Uz pomoć Bitcoin halvinga reducira se stopa po kojoj nove BTC jedinice mogu ući u opticaj. Time se osigurava protokol po kojem će posljednji Bitcoin biti izrudaren 2140. godine.

Ukratko, Halving je jedan od načina uz pomoć kojih Bitcoin održava ograničenu ponudu.

Kako Bitcoin Halving utječe na cijenu Bitcoina?

Kroz posljednjih nekoliko ciklusa cijena Bitcoina je nakon svakog Halving eventa ušla u razdoblje rekordnog rast cijena (tzv. bull run).

Svaki put kad Bitcoin Halving nastupi:

— nagrade rudara se prepolove, što osigurava postepen i održiv rast mreže.

— smanjuje se inflacijska stopa Bitcoina (manje BTC jedinica može ući u opticaj).

Većina analitičara prognozira značajan porast cijene nakon svakog halvinga upravo zbog toga što se smanjuje broj BTC coina koji može ući u opticaj.

Kretanje cijena Bitcoina nakon svakog halving eventa
Kretanje cijena Bitcoina nakon svakog halving eventa

Utječe li Bitcoin Halving na cijenu drugih kriptovaluta (altcoins)?

Povijesno gledano, Bitcoin Halving se uvijek dovodio u kontekst s rastom cijena svih kriptovaluta.

Događaji poput Bitcoin Halvinga uvijek privlače veliku pozornost na tržištu kriptovaluta.

U iščekivanju rasta cijena Bitcoina većina kripto investitora postaje optimistična smatrajući da će se rast preliti i na ostale altcoine.

Pozitivno ozračje na tržištu vrlo lako može dovesti do povećanog volumena ulaganja u razne altcoin kriptovalute, što za posljedicu ima rast cijena.