OPĆI UVJETI POSLOVANJA DRUŠTVA DIGITAL ASSETS D.O.O.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opće uvjete poslovanja društva Digital Assets d.o.o. (dalje u tekstu: Uvjeti) kad god pristupate našim web stranicama, koristite Bitcoin Store usluge i prije otvaranja Bitcoin Store računa. Prihvaćanjem Uvjeta potvrđujete da ste se upoznali, razumjeli i suglasili s istima te da pristajete na pravila, uvjete i obveze navedene u njima. Ako se ne slažete s bilo kojim od Uvjeta, molimo Vas da ne pristupate našoj platformi i ne koristite naše usluge.

OPĆE ODREDBE

Donositelj ovih Uvjeta i pružatelj Bitcoin Store usluga je:

Digital Assets d.o.o.
Hrvatske mornarice 1/C, 21000 Split, Hrvatska
Registriran kod Trgovačkog suda u Splitu
MBS: 060297216   OIB: 37096783668

Digital Assets d.o.o. je upisan u Registar pružatelja usluga virtualne imovine, koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA). S obzirom da Digital Assets d.o.o. zauzima značajno mjesto na tržištu virtualne imovine u Republici Hrvatskoj, upis u registar nije samo formalnost već jasna potvrda predanosti najvišim standardima, te garancija sigurnosti i pouzdanosti za naše korisnike.

Bitcoin Store je naziv brenda tvrtke Digital Assets d.o.o.

Ovi Uvjeti predstavljaju valjan i pravno obvezujući Ugovor između tvrtke Digital Assets d.o.o. (dalje u tekstu: mi, nas, naš, Društvo) kao pružatelja Bitcoin Store usluga, s jedne strane, i vas kao Korisnika i/ili posjetitelja naših web stranica, s druge strane.

Uvjetima se definiraju Bitcoin Store usluge uključujući, ali se ne ograničavajući na, korištenje web stranica, mobilne aplikacije, računa i platnih usluga u poslovnoj mreži Društva i ugovornih partnera.

Sastavni dio ovih Uvjeta čine Politika privatnosti i Politika o kolačićima (dalje u tekstu: povezane Politike). Korištenjem naših usluga uvjetovano prihvaćate Uvjete i povezane politike.

POJMOVI

Značenje pojmova korištenih u ovim Uvjetima:

Bitcoin Store platforma (dalje u tekstu: Platforma) je zajednički naziv za web stranicu https://www.bitstore.net/hr/ i mobilnu aplikaciju Bitcoin Store Wallet.

Bitcoin Store poslovnice (dalje u tekstu: Poslovnice) je zajednički naziv za fizičke kripto mjenjačnice u vlasništvu Društva te partner mjenjačnicu.

Bitcoin Store usluge (dalje u tekstu: Usluge) su usluge koje Društvo pruža putem Platforme i Poslovnica.

Bitcoin Store Wallet (dalje u tekstu: Račun) je usluga unutar Bitcoin Store Platforme koja omogućuje kupnju, prodaju, razmjenu i pohranu kriptovaluta, depozit i isplatu fiat valuta (EUR) na/sa Bitcoin Store Računa, te omogućava praćenje stanja investicija Korisnika u stvarnom vremenu. Bitcoin Store Wallet je ujedno i naziv mobilne aplikacije u vlasništvu Društva koja pruža usluge trgovanja kriptovalutama.

Fiducijarna valuta (dalje u tekstu: fiat valuta) je valuta koju središnja banka ili javno tijelo države izdaje i određuje kao jedino zakonsko sredstvo plaćanja. EUR se u tekstu odnosi na euro, službenu valutu Republike Hrvatske i većeg broja država članica Europske Unije.

Jedinstveni link je unikatna poveznica koja je vezana za Korisnički račun te služi za pozivanje Preporučenih korisnika na izradu računa putem Bitcoin Store platforme kako bi Preporučitelj ostvario nagrade iz Programa Preporuke.

Korisnik (dalje u tekstu i kao: vi, vas, vaš) je fizička ili pravna osoba koja koristi Usluge ili posjećuje web stranice Društva.

Verificirani Korisnik je fizička ili pravna osoba koja je prošla obavezan proces verifikacije, odnosno utvrđivanja identiteta (tzv. proces „Upoznaj svog Korisnika“, eng. „KYC“), te može koristiti sve Usluge.

Kriptovalute su virtualna imovina koja je temeljena na kriptografiji i blockchain tehnologiji. Izdane su u digitalnom obliku te mogu služiti za trgovinu, investiranje u tvrtke i njihove proizvode, kao način plaćanja ili oblik štednje.

Nagrada Programa preporuke je novčani iznos koji Preporučitelj ostvaruje po svakoj uspješnoj transakciji Računa Preporučenog korisnika.

Preporučitelj je fizička ili pravna osoba koja ima aktiviran Bitcoin Store račun te koja putem jedinstvenog linka poziva drugu fizičku ili pravnu osobu da postane korisnik i da koristi Bitcoin Store usluge, te na taj način ostvaruje nagradu Bitcoin Store Programa preporuke.

Preporučeni korisnik je fizička ili pravna osoba koja zaprima jedinstveni link Preporučitelja te putem tog linka izradi račun.

Program preporuke predstavlja alat koji potiče Preporučitelje da putem jedinstvenog linka preporuče Bitcoin Store usluge svojoj bližoj okolini kao što su obitelj, prijatelji i drugi.

Transakcijom se smatra svaki primitak, izdatak, prijenos s računa na račun, zamjena, čuvanje, raspolaganje i drugo postupanje s fiat valutom i kriptovalutom unutar Platforme.

TRAJANJE I PRESTANAK UGOVORA

Ugovor između Društva i Korisnika sklapa se na neodređeno vrijeme.
Ugovor prestaje otkazom jedne od ugovornih strana.
Društvo ima pravo u svakom trenutku raskinuti ugovor s Korisnikom, slanjem obavijesti na e-mail adresu Korisnika, ako je:

 • Korisnik prekršio odredbe ovih Uvjeta, relevantne zakone i propise
 • Korisnik prikrio materijalne činjenice
 • Korisnik upotrebljavao Račun na nezakonit način ili u nezakonite svrhe
 • dokazana sumnja da je Korisnik počinio prekršaj, kažnjivo djelo ili povrijedio odredbe relevantnog zakona
 • utvrđena postojana sigurnosna sumnja ili zakonski razlog
 • druge okolnosti koje predstavljaju potencijalni rizik za poslovanje Društva

Korisnik ima pravo u svakom trenutku raskinuti ugovor s Društvom:

 • slanjem zahtjeva na e-mail adresu: zop@bitcoin-store.hr
 • dostavom zahtjeva u jednu od naših Poslovnica
 • slanjem zahtjeva zemaljskom poštom na adresu Društva ili
 • brisanjem Računa unutar svog Korisničkog profila (pod opcijom Osobni podaci/Izbriši račun)

Napomena: Deaktivacijom Računa isti neće biti moguće ponovno aktivirati.

RIZIK

Prihvaćanjem ovih Uvjeta, Korisnik potvrđuje da je svjestan kako trgovina kriptovalutama podliježe velikom riziku jer se njihova vrijednost može drastično povećati ili smanjiti u bilo kojem trenutku.

Društvo otklanja svaku odgovornost uslijed posljedica donesene odluke ili propuštene prilike.

Korisnik potvrđuje da je svjestan svih potencijalnih rizika kojim se njegova imovina može izgubiti, primjerice gubitkom lozinke ili drugih sigurnosnih kodova.

Društvo nikad neće od Korisnika tražiti nikakvu lozinku, niti će tražiti prijenos bilo kojih sredstava na bilo koji račun!  

Društvo ne snosi nikakvu odgovornost prema Korisniku u slučajevima gubitka sredstava ako je gubitak:

 • uzrokovan lažnim predstavljanjem ili nasjedanjem na prevare od strane treće osobe ili izvršavanje transakcije bez pristanka Korisnika
 • izazvan namjernom ili slučajnom greškom Korisnika pri izvršavanju transakcije
 • nastao prilikom trgovine kriptovalutama, odnosno kao rezultat nepovoljne razlike u cijeni koji može dovest do djelomičnog ili potpunog gubitka sredstava
 • nastao uslijed neovlaštene uporabe Računa

Zadržite spremljene lozinke privatnim i redovito ih mijenjajte!

Kriptovaluta može postati bezvrijedna ili nelikvidna te je kao takvu Društvo može ukloniti iz ponude.

BITCOIN STORE USLUGE

Usluge koje Društvo pruža putem Platforme:

Za verificirane Korisnike:

 • depozit fiat valute na Račun (EUR) bankovnim prijenosom i platnim karticama
 • kupnja kriptovalute fiat valutom (EUR)
 • prodaja kriptovalute za fiat valutu (EUR)
 • depozit kriptovaluta na Račun
 • transfer kriptovaluta sa/na druge digitalne novčanike
 • pohrana kriptovaluta na Račun
 • pohrana fiat valuta na Račun
 • praćenje stanja investicija u stvarnom vremenu
 • POS sustav za pravne osobe (opcija plaćanja u BTC i ETH, isplata u EUR)

Usluge koje Društvo pruža putem Poslovnica su:

Za Korisnike koji nemaju otvoren Račun:

 • gotovinska kupnja kriptovaluta (EUR)
 • gotovinska prodaja kriptovaluta (EUR)
 • negotovinske transakcije: bankovne uplate za kupnju/prodaju kriptovalute
 • ponuda hardverskih walleta
 • mogućnost savjetovanja

Za verificirane Korisnike:

 • sve prethodno navedene usluge koje Društvo pruža putem Poslovnica
 • gotovinski depozit fiat valute (EUR) u svrhu nadoplate Računa

RAČUN

OTVARANJE RAČUNA

Društvo nudi uslugu otvaranja Računa za fizičke i pravne osobe.

Prilikom registracije i verifikacije Računa unutar Platforme, Korisnik se izričito slaže s ovim Uvjetima i povezanim Politikama te potvrđuje da:

 • ima najmanje 18 godina
 • ima punu poslovnu sposobnost i
 • može samostalno vršiti transakcije koje uključuju kupnju, prodaju i prijenos kriptovaluta i fiat valuta.

Društvo otvara Račun samo onim Korisnicima koji su rezidenti i državljani EU-a i SEPA zone. Podržane zemlje su: Andora, Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Litva, Latvija, Lihtenštajn, Luksemburg, Mađarska, Malta, Monako, Nizozemska, Norvešku, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, San Marino, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Švicarska.

Korisnik može otvoriti samo jedan Račun koji mora glasiti na njegovo ime, odnosno na ime pravne osobe.

Korisnik je jedini odgovoran za dostavljanje svojih osobnih podataka i dokumenata. Društvo nije odgovorno u slučaju bilo koje radnje koja je dovela do neovlaštenog korištenja identiteta Korisnika.

Društvo zadržava pravo odbiti otvaranje Računa ako Korisnik ne ispunjava uvjete za otvaranje Računa, ako prilikom registracije i/ili verifikacije postoji sumnja u ispravnost osobnih podataka Korisnika ili indikacije za zloupotrebu Usluga.

REGISTRACIJA RAČUNA

Prilikom registracije Računa, Korisnik:

 • odabire opciju otvaranja Računa kao fizička ili kao pravna osoba
 • odabire državu prebivališta
 • unosi osobne podatke: ime i prezime, e-mail adresu, lozinku koju će koristiti prilikom pristupa Računu
 • potvrđuje da ima 18 godina ili više te da prihvaća ove Uvjete
 • odabire da li želi biti obaviješten o marketinškim aktivnostima i kripto novostima te
 • potvrđuje da želi otvoriti Račun

Prilikom registracije poslovnog Računa, Korisnik dodatno unosi sljedeće podatke:

 • naziv tvrtke
 • adresa tvrtke
 • grad
 • porezni broj – OIB i
 • potvrđuje da li je ovlaštena osoba za zastupanje tvrtke.

Aktivacijski link za otvaranje Računa se šalje na e-mail adresu Korisnika te klikom na link Korisnik potvrđuje otvaranje Računa.

Nakon uspješne registracije Računa, Korisniku će biti poslan e-mail putem kojeg mora izvršiti verifikaciju.

VERIFIKACIJA RAČUNA

Prilikom verifikacije osobnog Računa, Korisnik:

 • unosi dodatne osobne podatke: broj mobitela, adresu, poštanski broj, grad
 • potvrđuje ove Uvjete i time započinje proces verifikacije

Za uspješnu verifikaciju osobnog Računa, Korisnik mora proći proces utvrđivanja identiteta (tzv. KYC) koji se sastoji od:

 • potvrde mobilnog broja Korisnika putem SMS poruke
 • prijenosa osobnih identifikacijskih dokumenata za fizičku osobu
 • snimanja selfie-a Korisnika (potrebno je imati mobilni uređaj/osobno računalo koje dopušta pristup kameri)
 • ispunjavanja Upitnika s dodatnim pitanjima

Prilikom verifikacije poslovnog računa, Korisnik mora:

 • proći proces verifikacije i utvrđivanja identiteta kao fizička osoba
 • dostaviti službenu dokumentaciju pravne osobe

Više informacija o verifikacijskom procesu možete pronaći u dokumentu Politika i mjere za SPNFT.

Više informacija o prikupljanju, obradi i čuvanju osobnih podataka možete pronaći u povezanim Politikama.

KORIŠTENJE RAČUNA

Korisnik je dužan osigurati da su njegovi osobni podaci u svakom trenutku ažurirani i ispravni.

Obveza Korisnika je da obavijesti Društvo o bilo kojoj promjeni osobnog podatka/identifikacijskog dokumenta.

Korisnik je odgovoran za održavanje i povjerljivost podataka vezanih za Račun, lozinke i ograničavanje pristupa svom mobilnom uređaju i/ili osobnom računalu te prihvaća odgovornost za sve aktivnosti unutar Računa.

Društvo preporučuje Korisnicima aktiviranje dvostruke autentifikacije (eng. 2FA) kako bi se spriječila bilo kakva krađa podataka i sredstava i neovlašteno korištenje istih.

Korisnik se obvezuje da korisnički e-mail i lozinku neće dijeliti s trećim osobama niti im omogućiti korištenje svog Računa.

Korisnik može upravljati fiat valutom i trgovati kriptovalutama za vrijeme aktivnog statusa Računa.

Fiat valuta na Računu ne podliježe Zakonu o sustavu osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj kao ni drugim zakonima i propisima članica EU/SEPA zone kojim se uređuje osiguranje depozita.

Korisnik nema pravo na kamatu za držanje fiat valute na Računu.

Korisnik je suglasan da mu se u svakom trenutku može ukinuti pristup Računu ako se radi o aktivnosti koja je protivna poslovanju Društva.

Društvo ima pravo zatražiti dodatne informacije i dokumente od Korisnika u skladu s važećim zakonima, propisima i internim politikama. U slučaju da Korisnik odbije dostaviti zatraženo, Društvo ima pravo deaktivirati i/ili izbrisati Račun.

TRANSAKCIJE FIAT VALUTA

Fiat valuta pohranjena na Računu pripada isključivo osobi koja je otvorila Račun (Korisniku).

Fiat valuta može biti pohranjena isključivo u EUR.

Nema minimalnog iznosa depozita fiat valute.

Podržani načini depozita fiat valute na Račun:

 • polog gotovine na Račun u Poslovnici: fiat valuta je odmah vidljiva na Računu
 • negotovinskom transakcijom putem:
  • bankovnog prijenosa – fiat valuta će biti vidljiva na Računu kada vaša Banka izvrši nalog za plaćanje prema Društvu. Korisnik će dobiti upute za plaćanje koje sadrže bankovne podatke Društva i poziv na broj za depozit fiat valute. Korisnik može izvršiti plaćanje naloga putem internet/mobilnog bankarstva, ili otići fizički u banku, poštu i druge institucije za platni promet. Napomena: U slučaju depozita bankovnim prijenosom obavezno je unijeti “Poziv na Broj” unutar polja Opis plaćanja
  • platne kartice – fiat valuta će biti vidljiva na Računu kada banka izdavatelja platne kartice izvrši nalog za plaćanje prema Društvu. Prilikom zadavanja naloga za prijenos fiat valute, Korisnik mora unijeti sljedeće podatke s platne kartice: ime vlasnika platne kartice, broj platne kartice, datum isteka i CVC broj. Ako platna kartica nije izdana na Korisnikovo ime, transakcija neće biti izvršena. Korisnik je isključivo odgovoran za korištenje kartice koja je izdana na njegovo ime te Društvo nema odgovornost obavijestiti Korisnika ako opunomoćenik Korisnika neovlašteno koristi njegovu platnu karticu.

Podržani način isplate fiat valute s Računa:

 • negotovinskom transakcijom putem bankovnog prijenosa na osobni bankovni račun otvoren unutar SEPA zone.

Društvo nema nikakav utjecaj na rokove i dinamiku u procesu izvršenja naloga od treće strane. Uobičajeno vrijeme za prijenos sredstava je 1-3 radna dana.

Društvo ni u kom slučaju nije odgovorno za neizvršenje naloga ili kašnjenje u izvršenju neispravno zadanog naloga za plaćanje ili u slučaju kada zadani nalog nije odobren od treće strane.

Negotovinska transakcija je ovlaštena ako je izvršena s osobnog bankovnog računa Korisnika ili osobne platne kartice Korisnika.

Društvo nije odgovorno za neovlaštenu uporabu navedenih računa odnosno kartica. Društvo nije u mogućnosti obustaviti bilo koju transakciju koja je predmet neovlaštene uporabe.

Društvo može tražiti od Korisnika potvrdu o plaćanju kako bi utvrdilo sve detalje vezane za tijek transakcije.

Društvo zadržava pravo odbiti transakciju ako ona nije u skladu s ovim Uvjetima, zbog zakonskih ili drugih razloga po nalogu nadležnih tijela. Odbijanjem transakcije podrazumijeva se da ista nije nikad ni zaprimljena.

Društvo zadržava pravo obustaviti uslugu Korisniku ako postoji ikakva sumnja da se radi sredstvima pribavljenim na nezakonit način.

TRANSAKCIJE KRIPTOVALUTA

Minimalan iznos za kupnju i prodaju kriptovaluta je 0.01 EUR.

KUPNJA KRIPTOVALUTA
Kupnja kriptovalute fiat valutom može se izvršiti:

 • gotovinskom transakcijom u Poslovnici
 • bezgotovinskom transakcijom u Poslovnici
 • fiat valutom raspoloživom na Računu

PRODAJA KRIPTOVALUTA
Prodaja kriptovalute za fiat valutu može se izvršiti:

 • za gotovinu u poslovnici
 • bezgotovinska transakcija u Poslovnici
 • bezgotovinska transakcija na Račun

PRIJENOS KRIPTOVALUTA

Minimalan iznos za prijenos kriptovaluta ovisi o vrsti kriptovalute i blockchain mreži koja se koristi.

Korisnik je upoznat da su transferi kriptovaluta nepovratni.

Društvo nije u mogućnosti stornirati ili opozvati transfer kriptovaluta ako je poslan na netočnu depozit adresu. Napomena: Za transfere kriptovaluta na osobne wallete potrebno je platiti isplatnu naknadu koja će biti prikazana u procesu.

Brzina transfera kriptovaluta ovise o blockchain mrežama putem kojih se transferiraju kriptovalute, zasićenosti tih mreža i vrsti walleta s kojih se šalju. Društvo nije odgovorno za bilo kakvo kašnjenje depozita/isplate kriptovaluta.

Nakon uspješne kupovine/prodaje/prijenosa, potvrda o kupovini/prodaji/prijenosu bit će poslana na e-mail adresu u PDF formatu. Korisnik je dužan imati ispravnu e-mail adresu u svakom trenutku te se obvezuje obavijestiti Društvo ako je došlo do njene promjene.

NAKNADE I TEČAJ

Društvo ne naplaćuje naknade za otvaranje ili zatvaranje Računa.

Društvo ne naplaćuje proviziju prilikom kupnje/prodaje kriptovaluta već iskazuje kupovni/prodajni tečaj u kojem su uključeni svi troškovi transakcije.

Društvo ne naplaćuje naknade za gotovinske i bankovne negotovinske transakcije fiat valute.

Korisnicima koji koriste platnu karticu za depozit fiat valute na Račun iznos transakcije će biti izvršen u EUR. Stopu konverzije izvršit će banka izdavatelja vaše kartice. Društvo nije odgovorno za eventualni dodatni trošak konverzije. Trošak depozita fiat valute je 2,5%, koji plaća Korisnik.

Kriptovalute se kupuju/prodaju isključivo po njihovom kupovnom/prodajnom tečaju. Društvo će iskazati točan iznos koji Korisnik mora platiti kada zada nalog za kupnju/prodaju kriptovaluta.

Trenutna cijena kriptovaluta na našoj Platformi je iskazana po srednjem tečaju.

Prilikom procesa kupnje/prodaje kriptovalute bit će iskazan trenutni kupovni/prodajni tečaj.

Bitcoin Store tečaj se može razlikovati za 0,5% - 5% u odnosu na tečajeve svjetskih burzi. U slučaju prodaje kriptovaluta, Korisniku se isplaćuje iznos izražen isključivo u EUR.

Tečaj za negotovinske transakcije je povoljniji od tečaja za gotovinske transakcije. Tečaj za gotovinske transakcije vidljiv je u Poslovnicama i mijenja se u realnom vremenu. U Poslovnicama možete dobiti i tečaj za negotovinske transakcije ako našim djelatnicima napomenete da želite napraviti bankovnu uplatu/isplatu.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta Korisnik potvrđuje razumijevanje tečaja i upoznavanje s informacijom da se tečaj ažurira svake sekunde i da se može promijeniti prilikom zadavanja naloga, ovisno o globalnim kretanjima.

Društvo ne snosi odgovornost za promjenu tečaja kao ni za prijenos kriptovalute u trenutku promjene.

PUNOMOĆ

Korisnik može ovlastiti drugu osobu za raspolaganjem sredstvima na Računu.

Punomoć mora biti ovjerena od strane nadležnog tijela i ne smije biti starija od tri mjeseca.

Za sve radnje Korisnikova opunomoćenika odgovoran je isključivo Korisnik. Društvo nema obvezu obavještavati Korisnika o radnjama njegovog opunomoćenika.

Društvo ne snosi posljedice ako Korisnikov opunomoćenik ne postupi sukladno s odredbama ovih Uvjeta.

Punomoć prestaje biti važećom u trenutku kada je Društvo zaprimilo izjavu ili potvrdu o opozivu Korisnikova opunomoćenika, zatvaranjem Korisničkog Računa, dostavljanjem izjave ili potvrde o smrti Korisnika/Korisnikovog opunomoćenika.

BLOKIRANJE I ZATVARANJE RAČUNA

Društvo ima pravo privremeno onemogućiti raspolaganje sredstvima na Računu po zahtjevu vlasnika Računa, u slučaju smrti Korisnika i na osnovi sudskog rješenja te drugih odluka i naloga nadležnih tijela sukladnih zakonu.

Društvo ima pravo odbiti transakciju, ograničiti pristup ili zatvoriti Račun, bez prethodne najave i bez bilo kakve odgovornosti, u sljedećim slučajevima:

 • ako postoji sumnja u istinitost prethodno dobivenih podataka ili isprava i druge dokumentacije
 • ako postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma
 • ako Korisnik nije dostavio zatražene dodatne informacije ili dokumentaciju
 • ako Korisnik nije izvijestio Društvo o bitnim promjenama podataka kojim Društvo mora raspolagati sukladno zakonskim propisima
 • ako Korisnik na bilo koji način narušava ugled Društva
 • ako se Korisnik ne pridržava ovih Uvjeta i Povezanih politika i svih drugih Uvjeta i Politika Društva

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku podnijeti zahtjev za zatvaranje Računa. Ako se zahtjev šalje u pisanom obliku, mora biti potpisan od strane Korisnika.

U slučaju zatvaranja Računa Korisnik mora prethodno prenijeti svoje fiat valute na drugi račun i kriptovalute na drugi digitalni novčanik.

Ako je Korisnik koristio isključivo platnu karticu ili gotovinu kao sredstvo nadoplate računa, Korisnik će morati dostaviti IBAN bankovnog računa kako bi mu se isplatile fiat valute.

Korisnikov opunomoćenik odnosno nasljednik ne može zatvoriti Račun bez specijalne punomoći kojom se ovlašćuje na zatvaranje Računa.

Brisanjem računa osobni podaci prikupljeni tijekom verifikacijskog procesa se ne brišu. Za više detalja, molimo da pročitate Politiku privatnosti.

PROGRAM PREPORUKE

UVJETI SUDJELOVANJA

Nakon što podijeli jedinstveni link za ostvarenje nagrade iz Programa preporuke, smatra se da Preporučitelj pristaje na ove Uvjete. Ako se ne slaže s Uvjetima ili bilo kojim njihovim dijelom, ne smije koristiti ni ostvarivati pogodnosti navedenog.

Preporučeni korisnik mora biti osoba koja ima najmanje 18 godina te je rezident države u kojoj Društvo pruža svoje usluge. U suprotnom, neće moći sudjelovati u Programu preporuke.

Korisnik koji je već registriran i koji je aktivirao Račun prije nego što je zaprimio jedinstveni link Programa preporuke, ne može biti Preporučeni korisnik.

KAKO SUDJELOVATI

Program preporuke se izvršava tako da Preporučitelj Bitcoin Store računa pošalje jedinstveni link Preporučenom korisniku.

Nakon što Preporučeni korisnik izradi korisnički račun te izvrši transakciju, Preporučitelj dobiva 20% od ostvarene zarade Društva za tu transakciju i na sve buduće transakcije Preporučenog korisnika.

Nagrade Programa preporuke Preporučitelj može ostvarivati tijekom razdoblja od dvije godine od otvaranja Računa Preporučenog korisnika, a broj preporuka Preporučitelja je neograničen.

Preporučitelj ostvaruje nagradu programa preporuke kada Preporučeni Korisnik izvrši gotovinsku transakciju u Poslovnicama ili online transakciju putem Platforme ili mobilne aplikacije.

Zarada od Programa preporuke se dodaje Preporučitelju na njegov Račun unutar 24 h od uspješne transakcije Preporučenog korisnika.

Ako Preporučeni korisnik primi više jedinstvenih linkova Programa preporuke, aktivira se link kojeg je posljednjeg kliknuo i putem njega izradio račun.

Jedinstveni link za ostvarenje nagrade putem Programa preporuke treba se koristiti kao osobna pozivnica i u nekomercijalne svrhe.

Preporučitelj može vidjeti ostvarenu zaradu od izvršenih preporuka na svom Bitcoin Store računu.

PRIVATNOST

Osobni podaci Preporučitelja se koriste se samo za uspostavljanje odnosa između Preporučitelja koji je uputio jedinstveni link Preporučenom korisniku koji ga je primio te izradio račun kao i za ispunjavanje obveza Društva prema Preporučitelju i Preporučenom korisniku temeljem ovih Uvjeta. Za više informacija o raspolaganju osobnim podacima, Korisnici mogu pronaći u Politici privatnosti.

OGRANIČENJA

Društvo može Preporučitelju ili Preporučenom korisniku odbiti sudjelovanje u Programu vjernosti kada sumnja na bilo kakvu prijevaru, manipulaciju, zlouporabu pravilima Programa preporuke kao i tehničke pogreške i u tom slučaju neće snositi nikakvu odgovornost prema Preporučitelju ili bilo kojoj drugoj osobi za navedeno postupanje.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta Preporučitelj se obvezuje da:

 • neće vršiti aktivnosti koje su uvredljive, koje krše Uvjete ili koje su lažne
 • neće koristiti jedinstveni link niti ime Bitcoin Store-a u negativnom ili uvredljivom kontekstu

U slučajevima kršenja bilo kojih Uvjeta, Društvo zadržava pravo:

 • deaktivirati račun Preporučitelja
 • odbiti izradu računa Preporučenog korisnika
 • deaktivirati jedinstveni link za Program preporuke te sve preporuke koje proizlaze iz takvih aktivnosti označiti kao one koje neće ispunjavati uvjete za isplatu nagrada
 • zadržati ili poništiti dospjele ili već isplaćene nagrade
 • pregledati i istražiti sve izvršene aktivnosti Programa preporuke kada to smatra nužnim

IZMJENE UVJETA PROGRAMA PREPORUKE

Društvo zadržava pravo ukidanja, prekida ili izmjene uvjeta programa preporuke u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti i to se odnosi na:

 • izmjenu kriterija Programa preporuke
 • izmjenu nagrade Programa preporuke
 • izmjenu uvjeta sudjelovanja za Program preporuke
 • izmjenu Uvjeta zbog rizika od prijevare, promjenjivih uvjeta na tržištu ili iz nekih drugih razloga

ODGOVORNOST KORISNIKA

Korisnik se služi Platformom služi isključivo na vlastitu odgovornost.

Korisnik je odgovoran za održavanje i povjerljivost podataka vezanih za vlastiti Račun, lozinke i ograničavanje pristupa osobnom mobilnom uređaju ili osobnom računalu te prihvaća odgovornost za sve aktivnosti unutar svog Računa.

Korisnik je dužan poduzeti sve mjere zaštite kako bi spriječio gubitak, krađu, zlouporabu i neovlašteno korištenje svog Računa.

Korisnik je obvezan bez odgađanja obavijestiti Društvo o gubitku, krađi, zlouporabi, neovlaštenom korištenju osobnih podataka ili neovlaštenom izvršenju transakcija putem Računa.

Korisnik potvrđuje da Platformu i Usluge neće koristiti u nikakve svrhe koje su nezakonite, neetičke ili suprotne ovim Uvjetima.

Korisnik pristaje nadoknaditi štetu Društvu i njegovim zaposlenicima, partnerima, pružateljima usluga i ostalim fizičkim i pravnim osobama po osnovi naknade štete koja proizlazi iz kršenja ovih Uvjeta ili naših Usluga.

Korisnik potvrđuje kako Platformu neće koristiti za ubacivanje virusa ili drugih alata koji bi ciljano ugrozili računalni sustav i sve aktivnosti povezane s njim.

Ukupni sadržaj domene https://www.bitstore.net/hr/ te mobilne aplikacije Bitcoin Store Wallet su naše vlasništvo.

Kopiranje, preprodaja, izdavanje i/ili izmjene bilo kojeg dijela Platforme bez suglasnosti Društva strogo je zabranjeno.

Pravila o porezu na kriptovalute mogu biti različita, ovisno o zakonima države u kojoj je Korisnik rezident. Korisnik je odgovoran za sve poreze koji bi mogli biti primjenjivi na transakcije koje vrši ili prima. Korisnik je odgovoran da prijavi i plati porez odgovarajućem poreznom tijelu.

ODGOVORNOST DRUŠTVA

Društvo ne jamči da će Platforma funkcionirati neprekidno ili bez poteškoća u radu.

Društvo zadržava pravo na izmjenu funkcija unutar Platforme, pravo nadogradnje sustava, poboljšanja sigurnosti na Platformi kao i njihov prekid ili onemogućavanje pristupa i izvršenja transakcija u bilo koje vrijeme i bez najave.

Usluge mogu biti nedostupne i uslijed redovitog održavanja sustava (o čemu će korisnici biti obaviješteni) ili u slučaju izvanrednih okolnosti koje će biti uklonjene u što kraćem roku.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na bilo koju štetu ili povredu nastalu prilikom pojavljivanja grešaka, prekida, kašnjenja u radu ili prijenosu podataka, računalnih virusa, pada Internet mreže ili bilo kakvom drugom radnjom i višom silom.

Društvo zadržava pravo ograničiti Usluge, ukloniti kriptovalutu iz svoje ponude i otkazati transakciju uslijed prekida kripto tržišta, poteškoća u distribuciji usluga trećih strana, hakerskog napada i drugih neočekivanih rizika. Društvo ne snosi odgovornost za štetu nastalu ovim događajima. Korisnici će o svim promjenama biti obaviješteni e-mailom.

SIGURNOSNE MJERE ZAŠTITE

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira osobne podatke i tako osiguravaju da se komunikacija između Korisnika i Platforme odvija sigurnim protokolom.

Zaštita podataka Korisnika se shvaća vrlo ozbiljno te sukladno tome se poduzimaju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere opreza i testiranja kako bi osobni podaci bili zaštićeni te kako bi se spriječili gubici, zloupotrebe, uništavanje, otkrivanje, neovlašteni pristup ili promjena osobnih  podataka.

Sigurnosnim mjerama poput 2-faktorske autentifikacije, lozinki prilikom pristupanja korisničkom računu, praćenjem aktivnosti Korisnika i sl. nastoji se osigurati maksimalnu sigurnost zaštite osobnih podataka.

Integriranim načinom zaštite osigurava se da osobni podaci Korisnika nisu automatski dostupni drugim pojedincima već da budu obrađeni samo oni podaci koji su nužni za svrhu obrade.

Korisnik se obvezuje da neće otvarati, prosljeđivati i odgovarati na elektroničku poštu, privitke i poveznice koje su pristigle od strane sumnjivih pošiljatelja. Korisnik je upoznat da svi mailovi Platforme završavaju na @bitstore.net @bitcoin-store.hr, @hello.bitcoin-store.hr, @hello.bitcoin-store.net, @email.bitcoin-store.hr i @email.bitcoin-store.net

PODNOŠENJE PRIGOVORA

Podnošenje pisanog prigovora moguće je putem pošte na gore navedenu adresu sjedišta Društva te putem e-maila: zop@bitcoin-store.hr.

Napomena: Ako se zahtjev šalje e-mailom, obvezno je korištenje iste e-mail adrese koja je prijavljena u Korisničkom profilu.

Primitak prigovora će biti potvrđen i na isti će biti odgovoreno najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora.

Vrijeme za odgovor može se produljiti za složene ili višestruke zahtjeve pod napomenom da će Korisnik biti obaviješten o produljenju roka.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Ovi Uvjeti reguliraju se i tumače u skladu sa Zakonima Republike Hrvatske. U slučaju eventualnog spora ugovorne strane će sporove rješavati na Trgovačkom sudu u Splitu.

Europska komisija putem Platforme za internetsko rješavanje sporova omogućuje pristup efikasnom rješavanju online sporova i tako pruža sigurniju i pravedniju online uslugu. Platformi možete pristupiti putem linka: https://ec.europa.eu/odr

IZMJENE I DOPUNE UVJETA

Društvo zadržava pravo izmjene bilo kojeg dijela Platforme, kao i izmjenu ovih Uvjeta i njenih sastavnih dijelova te neće snositi odgovornost za bilo kakve posljedice koje proizađu iz takvih izmjena.

U slučaju izmjena ovih Uvjeta i povezanih politika, Društvo će obavijestiti Korisnike usluga elektroničkim putem o namjeravanim izmjenama. Obavijest će biti poslana na e-mail adresu Korisnika koja je registrirana na Računu, i to najkasnije istodobno s objavom tih izmjena.

Uvjeti te sve izmjene i dopune Uvjeta smatraju se prihvaćenima od strane Korisnika ako Korisnik u roku 15 dana od dana objave, odnosno zaprimanja obavijesti, ne dostavi pisani prigovor.

Vaša je odgovornost uputiti se na Uvjete i povezane Politike kad god pristupate našoj Platformi.

Uvjeti i povezane politike, te izmjene i dopune istih, stupaju na snagu trenutkom objave na Platformi.

Ovi izmijenjeni Uvjeti stupaju na snagu 18.12.2023. i zamjenjuju Uvjete koji su se primjenjivali prije tog datuma.