Porez na kriptovalute u Hrvatskoj - odgovori na česta pitanja

10. 11. 2020. 15:13

Porez na kriptovalute u Hrvatskoj - odgovori na česta pitanja

Kako platiti porez na kriptovalute? U nastavku saznajte sažete informacije o plaćanju poreza na zaradu od trgovanja kriptovalutama u Hrvatskoj.

Zakonom o porezu na dohodak nije strogo definirano plaćanje poreza na kriptovalute niti se kriptovalute izričito spominju u tekstu. Međutim jednoznačno su definirane različite vrste primitaka u koje se zarada od trgovanja kriptovalutama može svrstati. Informacije iz nastavka bazirane su na mišljenju porezne uprave koje možete pročitati ovdje.

Porez na kriptovalute u Hrvatskoj

Porez na kriptovalute plaća se po osnovi kapitalnih dobitaka na razliku između kupovne i prodajne cijene umanjene za eventualne transakcijske troškove. Dakle, kapitalni dobitak je razlika između uložene i vrijednosti kriptovalute u trenutku prodaje.

Bitcoin Store ne obračunava i ne naplaćuje porez automatski. Korisnici su dužni samostalno prijaviti eventualne kapitalne dobitke i platiti odgovarajući porez. Više o samom postupku pročitajte niže u tekstu.

Ilustrirani strip prikazuje čovjeka koji sjedi pored velike hrpe papira.

Od kapitalnih dobitaka slobodni ste oduzeti eventualne kapitalne gubitke i na dobiveni iznos platiti porez od 10% (sukladno izmijenjenom zakonu na dohodak koji je stupio na snagu 1. 1. 2021.) koji se potom uvećava za prirez koji propisuju općine i gradovi. Primjerice, u Zagrebu prirez iznosi 18%, dok u Splitu iznosi 15% što ih svrstava u najskuplje gradove u Hrvatskoj.

Porez na posjedovanje kriptovaluta se ne plaća, odnosno porez se plaća isključivo nakon zamjene kriptovaluta za fiat valute (HRK, EUR...) pod uvjetom da su ostvareni kapitalni dobici.

Je li promjena kriptovaluta podliježe plaćanju poreza?

Promjena kriptovaluta iz jedne u drugu ne podliježe plaćanju poreza na kapitalne dobitke. S druge strane, svaka promjena kriptovaluta u HRK podliježe plaćanju poreza jer se navedeno smatra realiziranjem kapitalnih dobitaka.

Čuvajte sve potvrde i dokaze o tijeku novca kako bi u slučaju potrebe mogli dokazati izvor zarade. Korisnici Bitcoin Storea mogu pronaći sve potvrde unutar svojeg profila pod “Moje transakcije”. U nastavku citiramo primjer koji je porezna uprava navela na navedenu temu:

Primjerice, porezni obveznik kupi 10 bitcoina po cijeni od 600,00 USD po jedinici (znači da je uložio ukupno 6.000,00 USD). Nakon nekog vremena zamijeni tih 10 jedinica bitcoina za 118 jedinica ethereuma. Za nekoliko mjeseci proda svih 118 jedinica ethereuma za 300,00 USD po jedinici te je ukupno ostvario 35.400,00 USD. To znači da je ostvario kapitalni dobitak od trgovanja kriptovalutama u iznosu 29.400,00 USD. U slučaju da porezni obveznik proda samo dio ethereuma (primjerice 50 jedinica), tada se kao nabavna vrijednost računa razmjerni dio vrijednosti bitcoina po kojoj je izvršio zamjenu kriptovaluta (u ovom slučaju to bi bila vrijednost za 4 bitcoina).

Kako se oporezuje rudarenje i staking zarada?

Zaradu od rudarenja potrebno je preračunati u HRK prema srednjem tečaju na dan stjecanja prihoda te prijaviti drugi dohodak i platiti porez plus doprinose. Navedeno se odnosi na povremeno kućno rudarenje. U slučaju da vam rudarenje ili staking postane glavni izvor prihoda, porezna uprava navodi sljedeće:

Međutim, potrebno je napomenuti i da ako porezni obveznik „rudarenje“ obavlja kontinuirano i s namjerom stjecanja dohotka u dužem vremenskom razdoblju te mu je to „osnovno zanimanje“, po toj osnovi obvezan je registrirati samostalnu djelatnost i dohodak utvrditi sukladno člancima 30. do 35. Zakona (a može to učiniti i dobrovoljno ako samo povremeno ostvaruje dohodak po toj osnovi).

Koji je postupak prijave poreza?

Prije svega, bit će vam potrebna dokumentacija o kupnji i prodaji kriptovaluta za HRK. Stoga čuvajte sve račune i potvrde o transakcijama.

Primjer JOPPD obrasca za prijavu poreza.

Porez se prijavljuje ispunjavanjem i predajom JOPPD obrasca kojeg možete preuzeti na stranicama porezne uprave gdje su dostupni i primjeri ispunjavanja istog. Porez se prijavljuje za prethodnu kalendarsku godinu u obliku zbirnog izvješća svih transakcija. Najkasnije do veljače tekuće godine za primitke ostvarene u prethodnoj kalendarskoj godini. Ispunjeni obrazac predaje se osobno u poreznoj upravi ili preko e-Porezne.

Svu dokumentaciju čuvajte minimalno 6 godina nakon realiziranja kapitalnih dobitaka ili gubitaka. Nakon isteka 6 godina prestaje pravo porezne uprave na naplatu poreza te nastaje zastara.

U kojim slučajevima nije potrebno platiti porez na kriptovalute?

Ako kriptovalute držite dulje od dvije godine, nije potrebno platiti porez na kapitalnu dobit. Drugim riječima, tada ste oslobođeni plaćanja poreza. Isto tako, porez nije potrebno platiti ako su realizirani kapitalni gubici veći od realiziranih kapitalnih dobitaka. Međutim, kapitalni gubici vrijede isključivo unutar godine u kojoj su realizirani. U nastavku citiramo dio članka 67. zakona o porezu na dohodak:

Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka ne oporezuje se ako je otuđenje izvršeno između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelji iz članka 14. stavaka 5. i 6. ovoga Zakona, između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u neposrednoj svezi s razvodom braka, nasljeđivanjem financijske imovine te u slučaju ako je financijska imovina otuđena nakon dvije godine od dana nabave, odnosno stjecanja te imovine.

Također je bitno napomenuti da kupnjom roba i usluga kriptovalutama, niste oslobođeni plaćanja poreza. U takvim slučajevima se kriptovalute ponašaju kao novac, ali u poreznom smislu ostaju financijska imovina i potrebno je platiti porez na realiziran kapitalni dobitak.

Porez na kriptovalute - kratki odgovori na česta pitanja

Zaključno iznosimo najvažnije činjenice u sažetom obliku koje odgovaraju na najčešća pitanja oko poreza na kriptovalute u Hrvatskoj:

  • Porez na kriptovalute iznosi 10% + prirez nadležne općine ili grada.
  • Kupili ste Bitcoin za 400 HRK pred dva mjeseca, trenutna vrijednost uloženog je 900 HRK. Porez plaćate na zarađenih 500 HRK.
  • Porez se obračunava prema first in-first out (FIFO) metodi.
  • Svaka konverzija kriptovaluta u HRK podliježe plaćanju poreza.
  • Porezno izvješće potrebno je samostalno ispuniti i dostaviti do kraja veljače tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.
  • Konverzija iz jedne u drugu kriptovalutu ne podliježe plaćanju poreza.
  • Porez ne plaćate ako držite kriptovalute dulje od 2 godine.
  • Porez ne plaćate za samo posjedovanje kriptovaluta.

Tko želi ući dublje u poreznu tematiku, preporučujemo BitcoinTalk temu gdje se naširoko razglabalo o raznim poreznim pitanjima i ulazilo u detalje tematike. Ali nema potrebe naglašavati da je rješenje nedoumica uputno tražiti na izvoru, odnosno obratiti se djelatnicima porezne uprave za sva dodatna pitanja.

Do čitanja,
Bitcoin Store